Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Συμβούλους για τα 10 περιφερειακά λιμάνια αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ


Διαγωνισμούς ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλων σχετικά με την αξιοποίηση δέκα περιφερειακών λιμανιών.Συγκεκριμένα, αρχικά γνωστοποιήθηκε η πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για πρόσληψη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σε σχέση με το έργο αξιοποίησης των 10 Λιμένων. Το έργο αφορά την ...
αξιοποίηση έως και 4 Λιμένων με τη μορφή πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.Έπειτα, αναρτήθηκε η πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου σε σχέση με το έργο αξιοποίησης των 10 Λιμένων. Το έργο αφορά την αξιοποίηση έως και 4 Λιμένων με τη μορφή πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.