Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

ΑΡΤΑ: Zητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ - ΤΕΙ

Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ - ΤΕΙ από την Future Voice με κάρτα ανεργίας
Απαραίτητες γνώσεις: Άριστη γνώση Office
Επιθυμητές γνώσεις που θα εκτιμηθούν: Joomla, Photoshop, Autocad, Wordpress, τεχνικές γνώσεις εγκαταστάσεων και δικτύων
Επιπλέον γνώσεις και...

προϋπηρεσία, επικοινωνιακές ικανότητες θα αξιολογηθούν
Βιογραφικά: email: info@futurevoice.gr

(Παρακαλούμε μην καλείτε - θα σας καλέσουμε εμείς με βάση το βιογραφικό σας)