Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία

Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.Αναλυτικά οι ειδικότητες:


Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. με εμπειρία στη διαχείριση / επίβλεψη έργων κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ)
3 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση / επίβλεψη κατασκευής έργων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Φ/Β ή και σε ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων τεχνικών έργων, στον έλεγχο προμετρήσεων και προϋπολογισμών τεχνικών έργων
Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
Hλεκτρολόγους εγκαταστάτες με εμπειρία στην κατασκευή έργων Η/Μ εγκαταστάσεων

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων
4 χρόνια εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα ΑΠΕ
Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

Υδραυλικούς εγκαταστάτες
· Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών
· Δίπλωμα ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων
Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

Εγκαταστάτες-Μονταριστές μεταλλικών συστημάτων ή συστημάτων αλουμινιου
· Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών
Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρία
Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

info@energia.com.gr ή επικοινωνήστε στο 694 777 5424 μετά τις 18:00