Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Κέντρο Ψηφιακής Ενημέρωσης στον Αμβρακικό

Την σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης που αφορά στην λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης, στον Αμβρακικό, διατύπωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ....
Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».Το έγγραφο απέστειλε ήδη προς τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ.