Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Ενδιαφέρον για τον ΟΛΗΓ

Από μερική έως ολική παραχώρηση ή εκχώρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το νέο μοντέλο αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών που προωθεί η Κυβέρνηση. Καθένα από τα 10 λιμάνια θα εξεταστεί ξεχωριστά και σε ότι αφορά την Ηγουμενίτσα πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για...
μεταφορά φορτηγών και ξηρού φορτίου, με παράλληλη ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου.Επίσης σε συνδυασμό με την Κέρκυρα μελετώνται σενάρια εκχώρησης υπηρεσιών κρουαζιέρας και μαρίνων.