Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

"Πράσινο φως" από το ΚΑΣ για τα έργα ανάδειξης του Σταδίου της Αρχαίας Νικόπολης

Το "πράσινο" φως για το έργο της ανάδειξης του Σταδίου της Αρχαίας Νικόπολης έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) στην συνεδρίαση του,στην οποία συζητήθηκε το θέμα:Έγκριση ή μη των μελετών: α) «Στάδιο της αρχαίας Νικόπολης. Στρατηγικό σχέδιο δράσεων αποκατάστασης και ανάδειξης», β) «Γεωτεχνική μελέτη για το Στάδιο της...
αρχαίας Νικόπολης» και γ) «Μελέτη αρχαίων δομικών υλικών και πρόταση νέων συμβατών υλικών και κονιαμάτων συντήρησης του Σταδίου αρχαίας Νικόπολης”. Σύμφωνα με την προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Ανθή Αγγέλη η έγκριση των μελετών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου των 2 εκατομμυρίων ευρώ που εντάσσεται στις Πολιτιστικές Διαδρομές των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου και θα αναδείξει έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Το στάδιο της Νικόπολης αν και διατηρεί αναγνώσιμη τη μορφή του από τον επισκέπτη, κυρίως λόγω της ογκοπλασίας του και βάσει μορφολογικών προτύπων εντυπωμένων στη βιωματική συλλογική συνείδηση, χρήζει άμεσων εργασιών ανάδειξης και στερεωτικών επεμβάσεων. Σκοπός είναι αφενός να διαφυλαχθεί το μνημείο από τους μηχανισμούς φθοράς που εξελίσσονται διαχρονικά και αφετέρου να αποδοθεί στο ευρύτερο κοινό ως ένα σημαντικό σε κλίμακα και σημασία οικοδόμημα.Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανασκαφικές εργασίες, αποκαταστάσεις , διαμόρφωση εισόδου κλπ. ενώ στον περιβάλλοντα χώρο προτείνονται απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων, κατάργηση δρόμου πλησίον του σταδίου, διαδρομές περιήγησης και προσωρινές στάσεις επισκεπτών, υπογειοποιήσεις δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικής σύνδεσης κλπ.