Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Εποχικές προσλήψεις από το Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας προκειμένου να καλύψει εποχικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα θα προβεί στην πρόσληψη 13 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στον τομέα καθαριότητας οι οποίοι θ απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών.
Οι ειδικότητες αφορούν: ...
  • Ειδικότητα Δ.Ε Οδηγών (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
  • Ειδικότητα Δ.Ε Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος (μεταφοράς ογκωδών μπίγα).
  • Ειδικότητα Υ.Ε Εργατών-τριών Καθαριότητας και
  • Ειδικότητα Υ.Ε Συνοδών Απορριματοφόρου.
Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται στις 13/1/2020.
Πληροφορίες:Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δημαρχείο Πρέβεζας τηλ.2682360633.