Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Δήμος Σουλίου: «Δώρο» η απαλλαγή δημοτικών τελών στους τρίτεκνους

Την πλήρη απαλλαγή των τριτέκνων από την καταβολή δημοτικών τελών, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Θεσπρωτίας, ύστερα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο των 20.000 ευρώ...
Απαλλάσσονται επίσης σε ποσοστό 50% εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο των 25.000 ευρώ. Για την απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με Τρία Παιδιά Θεσπρωτίας, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.