Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Η πρώτη δικαστική απόφαση που απαγορεύει την κατασκευή αιολικού στο βουνό Γεραμπή!

Σταματούν οι εργασίες στα βουνά την Άρτας


Η πρώτη δικαστική απόφαση που απαγορεύει την κατασκευή αιολικού στο βουνό
Γεραμπή, του Δήμου Γεωργίου Καραισκάκη, ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ. Το δικαστήριο έκρινε
ΕΝΑ από τα επιχειρήματα των προσφευγόντων, αυτό της ιδιοκτησίας, οι οποίοι
κάνουν λόγο για σωρεία παρατυπιών από τις αδειοτοδούσες αρχές.Έτσι η άποψη κάποιων θεσμικών παραγόντων που κρύφτηκαν πίσω από το επιχείρημα, ότι η εταιρεία έχει όλες τις...
«νόμιμες αδειοδοτήσεις», πέφτει στο κενό!!!
Συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο Άρτας έκρινε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του
«Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βελεντζικού» κατά της ανώνυμης εταιρίας «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.», η οποία αδειοδοτήθηκε να κατασκευάσει βιομηχανικό πάρκο στη θέση Γεραμπή, στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Βελεντζικού, Μεγαλόχαρης και σε ένα μικρό μέρος της Σκουλικαριάς για την οδοποιία και δικαιώνει εν μέρει τον «Αναγκαστικό Συνεταιρισμό», ως νομέα και κάτοχο (ιδιοκτήτη, κατά τους συνεταιριστές) μέρους της έκτασης όπου προορίζεται να κατασκευαστεί το αιολικό.
Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ειδική αναφορά στο ότι η εταιρεία ενήργησε
«χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσει την συναίνεση του αιτούντος για τις παρεμβάσεις της σε εκτάσεις του...»!Παρέλκει να σημειώσουμε ότι οι Υπηρεσίες και ακολούθως η εταιρεία αγνόησαν όχι μόνο την εναντίωση στο έργο του Συνεταιρισμού αλλά και την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.
Άρα όχι μόνο δεν συναίνεσε η τοπική κοινωνία αλλά εναντιώθηκε με όλες της τις δυνάμεις, στο εν λόγω έργο.Έτσι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς η αδειοδότηση των Υπηρεσιών καθίσταται πλέον προβληματική. Επίσης στην απόφαση αναδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου
και λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει, δεν είχαν
αξιολογηθεί από τις Υπηρεσίες κατά την αδειοδότηση και κατασκευή του αιολικού.
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν αρκεί το τυπικό της αδειοδότησης που
ακολουθείται από την Ελληνική νομοθεσία όπου η ΡΑΕ δεσμεύει ουσιαστικά όλες
τις βουνοκορφές με αιολικό δυναμικό, χωρίς να αποκλείει περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά ιστορικού, πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές Natura) ή άλλων ειδικών δεσμεύσεων ή χρήσεων, όπως έχουμε στο «συνιδιόκτητο δάσος Βελεντζικού».
Πέρα λοιπόν από την πολιτική ή την άποψη που καταθέτει ο καθένας και η καθεμιά στον δημόσιο διάλογο,για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικά για την χρησιμότητα ή μη των ανεμογεννητριών και την συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, έχουμε νέα στοιχεία τα οποία σε πρώτο στάδιο θα επηρεάσουν και εν πολλοίς θα ανατρέψουν την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων και ενδεχομένως στο επόμενο στάδιο θα οδηγήσουν ακόμα και σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την χωροθέτηση αυτού του είδους των ΑΠΕ.
Με αυτά τα δεδομένα, έχουμε μια πρώτη μικρή νίκη στο Δικαστήριο καθώς:
1 ο . ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αίτηση ασφαλιστικών του «Αναγκαστικού Συνεταιρισμού
Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βελεντζικού»
2 ο .ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τον αιτούντα συν/σμό προσωρινά νομέα έκτασης 21.285,30 τμ. στη
θέση ΓΕΡΑΜΠΗ και οι μισές ανεμογεννήτριες δεν θα κατασκευαστούν μέσα στην
ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού, παρά τα τοπογραφικά διαγράμματα της εταιρείας,
τα οποία έσπευσε να θεωρήσει με πράξη του το Δασαρχείο Άρτας. ( για τα
υπόλοιπα στρέμματα ο συνεταιρισμός θα διεκδικήσει την νομή).
3 ο . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εταιρεία κάθε ενέργεια (κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας,
εργασίες κατασκευής χώρων προσωρινής εναπόθεσης υλικών, εργασίες κατασκευής
πλατειών εγκατάστασης ανεμογεννητριών) στην παραπάνω έκταση!
4 ο . ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της εταιρείας χρηματική ποινή για κάθε μελλοντική διατάραξη της
νομής αυτού στην παραπάνω έκταση και για κάθε παραβίαση της απόφασης.
Η συνέχεια του αγώνα για τους προσφεύγοντες είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς
πέραν των ιδιοκτησιακών, των περιβαλλοντικών ζητημάτων , τις αντιδράσεις των
κτηνοτρόφων, 550 κάτοικοι της περιοχής υπέγραψαν να μην γίνει το αιολικό και η
Κοινότητα Μεγαλόχαρης δεν συναινεί στην κατασκευή του έργου. Δηλαδή καθίσταται σαφές ότι το αιολικό δεν μπορεί να γίνει. Επιπλέον ο Συν/σμός Βελεντζικού θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου για την ζημία που υπέστη στην ιδιοκτησία του, όπως και για την ηθική και ψυχολογική βλάβη που έχουν υποστεί τα μέλη του Συνεταιρισμού με την φυλάκισή τους και την διαπόμπευσή τους από την εταιρεία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ