Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δημιουργία τριών κυκλικών κόμβων

Προγραμματική σύμβαση θα συνάψει η Περιφέρεια Ηπείρου,με το Δήμο Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων». Το έργο αφορά στην μετατροπή τριών διασταυρώσεων σε ισόπεδους κυκλικούς κόμβους με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται στο ...
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για τις διασταυρώσεις:
 Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, Οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας Περιφερειακής Οδού πόλης
 Λεωφόρος Γράμμου, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως & Οδός Καλπακίου
 Λεωφόρος Γράμμου – Ίωνος Δραγούμη Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την παραχώρηση της σχετικής άδειας παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς της.