Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα με τον Δήμαρχο Πάργας

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πάργας κ. Νικόλαο Ζαχαριά πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα – Κέρκυρας (ΦΔΠΠΚΑΚ) κ. Μάρκος Νικολάου στην τοπική κοινότητα Μορφατίου.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 «Στενά Αχέροντα» και «Εκβολές Αχέροντα».Επίσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ...
αντιμετώπιση προβλημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης Αχέροντα στην Αμμουδιά (επισκευή στέγης και πορτοπαράθυρων).Διατυπώθηκε η πρόθεση για την οργάνωση μια ημερίδας το προσεχές διάστημα στο Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα στην Αμμουδιά αναφορικά με τις παραπάνω προστατευόμενες περιοχές.Τέλος, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπήρξε προγραμματισμός συνάντησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΠΠΚΑΚ με το Δήμαρχο Σουλίου κ. Καραγιάννη Ιωάννη προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με το έργο: «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και διαχείριση των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχέροντα» που βρίσκεται στη διαδικασία συμβασιοποίησης με αναθέτουσα αρχή τον ΦΔΠΠΚΑΚ.