Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Με ενημέρωση του σώματος για την ανακύκλωση ξεκίνησε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Με ενημέρωση του σώματος για την ανακύκλωση ξεκίνησε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Το λόγο πήρε ο Βαγγέλης Πηχας που ενημέρωσε για όσα θέλει το υπουργείο αναφορικά με την ανακύκλωση λέγοντας ότι θα...
ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης ενώ την επίβλεψη θα έχει το ΕΜΠ