Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από την ΕΛΕΠΑΠ

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της ΕΛΕΠΑΠ την...
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 18.45μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών.