Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Έρχονται και άμισθοι αντιδήμαρχοι ,με κατεπείγουσα διάταξη του ΥΠΕΣ!

Ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ο ορισμός του άμισθου αντιδημάρχου, προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου οι δήμαρχοι να διευκολυνθούν σε κάποιες θέσεις – κλειδιά που χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη.Ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων θα αναλογεί στο ένα – τρίτο των θέσεων που έχει ο κάθε δήμος, ενώ θα έχουν τις αρμοδιότητες που θα τους δίνει ο εκάστοτε δήμαρχος.Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο σκούπα που έχει καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή προστίθεται νέα παράγραφος στο...
αρ.59 του Καλλικράτη. Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον Αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου Αντιδημάρχων. .Το κατατεθέν άρθρο αναφέρει πως ο αριθμός των άμισθων Αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.Αξίζει να σημειωθεί πως οι Υπουργοί υπογράφουν ότι σκοπός της ρύθμισης είναι «η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων» και πως οι Αντιδήμαρχοι αυτοί θα «υπηρετούν τιμητικά». Οι αρμοδιότητες τους καθώς κα η θητεία τους θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου και θα θεωρούνται ισότιμοι με τους σημερινούς αντιδημάρχους. Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει τους δήμους για την εύρεση εξειδικευμένων στελεχών για συγκεκριμένα αντικείμενα που χρειάζονται επιπλέον γνώσεις καθώς ο άμισθος αντιδήμαρχος δεν είναι απαραίτητο και είναι και δημοτικός σύμβουλος.