Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:...
ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2020.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Πρόταση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατίας οδού και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Έκδοση απόφασης στήριξης του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου - Περιπτέρου στο Καραβοστάσι Πέρδικας.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Απαλλαγή των σταβλικών εγκαταστάσεων από δημοτικά τέλη.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου και ανασφάλιστου δημότη.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για προσαρμογή στην οριοθέτηση του ρέματος (ρέμα Ζάβιας).
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Μπογωνέ» της Κοινότητας Πέρδικας για την στήριξη της ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας MARBELLA Α.Ε.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Κατανομή Δ’ δόσης έτους 2019 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (οπωρολαχανικών).
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση Χ και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση VIΙΙ.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με κοινοτική στην Τ.Κ. Πέρδικας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ “Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.” Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «Αστέρας Παραποτάμου» για παραχώρηση κτιρίου της κοινότητας Παραποτάμου, για χρήση γραφείου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 254/2019 και 273/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συμβουλευτική επιτροπή πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.