Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ανάδοχος για την ανακατασκευή στέγης στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

 Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκε επίσης προσωρινός ανάδοχος (ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) για το έργο «ανακατασκευή υφιστάμενης Στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο...
Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 543.833,93 ευρώ.