Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Η παρέμβαση των Οριζόντων Ηπείρου για την Τουριστική Προβολή της Ηπείρου

Μια σειρά από ερωτήματα για το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 καθώς και για τον ορισμό της ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως φορέα λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου», έθεσε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» κ. Σπύρος Ριζόπουλος...
Ο κ. Ριζόπουλος τόνισε κατ’ αρχάς πως μια επεξεργασμένη και ορθολογικά στοχευμένη στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου, είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την αξιοποίηση των βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, στοιχείο που είχε τονίσει με επιστολή του πριν από δύο χρόνια, κατά τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου για το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής.
Για το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής, η παράταξη ψήφισε θετικά αλλά ο κ. Ριζόπουλος ζήτησε να γίνεται ξεχωριστά η προβολή του τουριστικού προϊόντος από τα τοπικά προϊόντα. Κάλεσε την Περιφέρεια να αυξήσει τους προϋπολογισμούς των άυλων δράσεων, χαρακτήρισε πρόβλημα το γεγονός ότι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στην λογική της παροχής υπηρεσίας δεν υφίσταται και τέλος, προκάλεσε την Περιφέρεια Ηπείρου, να κάνει παγκόσμιο γεγονός την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας.
Όσον αφορά το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που ήλθε ως «διόρθωση» της ημερήσιας διάταξης, η οποία αρχικά ανακοινώθηκε για το περιφερειακό συμβούλιο με ημερομηνία 20/12, ο κ. Ριζόπουλος ζήτησε απαντήσεις στον ορισμό της ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως «αφεντικού» του έργου των «Πολιτιστικών Διαδρομών», δεδομένου ότι η εν λόγω Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας ήταν ο φορέας που μέχρι σήμερα «έτρεχε» το πρόγραμμα, της Περιφέρεια Ηπείρου.
Τέλος, ο κ. Ριζόπουλος ήταν αρνητικός σε σχέση με δυο στοιχεία την εισήγησης του Περιφερειάρχη: πρώτον στο ότι δεν αποτυπώνεται επισημά ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δράσεων και δεύτερον ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσής δεν εκπροσωπούνται στην διοίκηση της Αναπτυξιακής ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ με αποτέλεσμα να μην έχουν εικόνα του υλοποιούμενου έργου.