Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ:Τα κύρια σημεία τοποθέτησης,για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών

1. Πρόκειται για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος που συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μετά από μία πρόχειρη επικαιροποίηση που εφαρμόζει η νυν Δημοτική Αρχή.
2. Τα πραγματικά ΝΕΑ ΕΡΓΑ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 19, με Προϋπολογισμό 5,5εκατ.€. (εκτός της Βογιάνου – Πανηπειρωτικό, με...
προϋπολογισμό 25εκατ.€)
3. Οι πραγματικά ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 5, με Προϋπολογισμό 245χιλ.€
4. Χωρίς μελέτες πώς θα εκτελέσετε έργα; Ποιος ήταν, τελικά, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σας, στον οποίο αναφερόσασταν στην καταιγιστική επικοινωνιακή σας προεκλογική καμπάνια; Υπάρχει ένα στοιχειώδες όραμα σε έναν τουλάχιστο τομέα; Υπάρχει ένας προσανατολισμός;
5. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Δημοτική Ενότητα, αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων εκτός της αυτής των Ιωαννίνων. Με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 προκύπτει ότι δεν έχει υιοθετηθεί, από τη Δημοτική Αρχή, ως πολιτική προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψή τους και την εξάλειψη των υστερήσεων σε υποδομές.
6. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Χρηματοδοτικό μέσο, καταδεικνύεται ότι επιλέγεται ως προτεραιότητα η άντληση κονδυλίων με ευκολία και χωρίς βάσανο και αποφεύγεται η άντληση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές που απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση. Λόγω του χαμηλού ποσοστού χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε ότι: "Ένας σύγχρονος και εύρυθμα διοικούμενος Δήμος, του μεγέθους των Ιωαννίνων, είναι απόλυτα αναγκαίο να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικεί, συνεχώς και με επιτυχία, κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία".
7. Η παράταξή μας υπερψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, όπως το προτείνετε, χορηγώντας σας για μια ακόμη φορά πίστωση χρόνου. Τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχετε την πολυτέλεια να προσκομίζετε πρόχειρα αναδιαμορφωμένους -υφιστάμενους από προηγούμενους- σχεδιασμούς, αλλά θα βρεθείτε στη θέση του αποκλειστικά υπεύθυνου και μοναδικά κρινόμενου.
8. Τα τεχνικά έργα, αποτελούν τον καθρέφτη, του πώς μία πολιτική διοίκηση αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη. Και ούριος άνεμος υπάρχει μόνο για αυτούς που ξέρουν, και που θέλουν να οδεύσουν, και έχουν χαράξει αξιόπιστη πορεία. Αυτή πρέπει να αναζητήσετε.