Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση για τα προγράμματα της ΠΕΔ Ηπείρου

Συνολική ενημέρωση των αιρετών για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί ή μετέχει η ΠΕΔ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση της Τρίτης.Οι αιρετοί που μετέχουν στο Διοικητικό συμβούλιο είχαν την...
ευκαιρία να αποκτήσουν εικόνα για τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, τους αναδόχους και τα παραδοτέα των έργων αυτών.