Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Απένταξη από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ–ΑμΕΑ!!!

Σε ανασφάλεια εκατοντάδες οικογένειες


Την απένταξη από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ–ΑμΕΑ φέρεται να εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας με ορατό το κίνδυνο διακοπής φοίτησης 4.531 παιδιών με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα και 70.000 παιδιών περίπου συνολικά με το κλείσιμο των δομών. Στην Ηγουμενίτσα λειτουργούν τρεις δομές που φιλοξενούν συνολικά 150 παιδιά εκ των οποίων τα 25 ΑμΕΑ. Το προσωπικό των...
τριών δομών της Ηγουμενίτσας ανέρχεται στα 13 άτομα.Στα πλαίσια αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηγουμενίτσας, συζήτησε το θέμα και εξέδωσε ομόφωνη απόφαση για τη «Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ».Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στο ψήφισμά του επισημαίνει ότι «πρόκειται για δομές που έχουν εδραιωθεί ως πολύτιμοι βοηθοί στην οικογενειακή ζωή και στην προαγωγή των παιδικών δεξιοτήτων» και ζητά:
• μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ στους Δήμους,
• σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους,
• μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους.