Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

KKE ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Για το Πολυδύναμο του Χατζηκώστα

Εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες από την κυβέρνηση στα Γιάννενα, η μονάδα σωματικής απεξάρτησης του ΓΝ Χατζηκώστα, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι όροι ολοκληρωμένης λειτουργίας του, στο όνομα της απένταξης του έργου έως το τέλος του 2019. Δεν έχει εγκριθεί οργανισμός από το υπουργείο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τα λειτουργικά του έξοδα, παρά μόνο προφορική δέσμευση της 6ης ΥΠΕ για τους δύο πρώτους μήνες. Το προσωπικό που έχει προσληφθεί είναι ορισμένου χρόνου, μισθοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για ....
2 έτη, μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου.
 Συγκεκριμένα έχει προσληφθεί μόνο μία επικουρική ψυχίατρος. Καλούνται 4 μόνιμοι ψυχίατροι του ΓΝ Χατζηκώστα να λειτουργούνε μαζί με το Πολυδύναμο, τα εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, την διασυνδετική και τις δομές διαβίωσης των ψυχιατρικά ασθενών. Επιπλέον έχουν προσληφθεί 24 εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης (επικουρικοί νοσηλευτές, security, βοηθητικό προσωπικό κ.α.) που δεν επαρκούν, με όρους ασφάλειας, να καλύψουνε τρεις βάρδιες για 24 κλίνες detox σε πλήρη ανάπτυξη. Το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί το σύνθετο έργο που απαιτείται π.χ. ατομική και ομαδική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση κ.α.
 Η λειτουργία αυτής της μονάδας, με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα και στο πλαίσιο του δημόσιου νοσοκομείου είναι φανερά υπονομευμένη. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και η αλλαγής χρήσης του κτιρίου, σε δύο χρόνια, που λήγει η συμβατική υποχρέωση λειτουργίας της μονάδας με αυτόν τον χαρακτήρα, εάν δεν καλυφθούνε οι ανάγκες σε σταθερή χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό. Το ίδιο υπονομευμένη είναι και η πορεία θεραπείας και απεξάρτησης των χρηστών που ολοκληρώνουν την σωματική αποτοξίνωση. Το ΓΝ Χατζηκώστα δεν έχει καμία προϋπόθεση χρηματοδότησης και προσωπικού, για να ανοίξει δικά του στεγνά προγράμματα. Από την άλλη το ΚΕΘΕΑ, που έχει την ευθύνη υποδοχής σε στεγνό πρόγραμμα, των χρηστών οπιοειδών που θα εξέρχονται από το Πολυδύναμο, είναι σήμερα υποστελεχωμένο, ενώ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης χτυπάει το χαρακτήρα του.
Ο προσανατολισμός των χρηστών σε υποκατάστατα οπιοειδών, είναι η πιθανή λύση για τα μέλλον (έχει προβλεφθεί άλλωστε η υποχρεωτική συνεργασία της μονάδας και με τον ΟΚΑΝΑ). Η κατάσταση αυτή δεν θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα κάποιας δύσκολης συγκυρίας αφού η κυβέρνηση έχει στο πρόγραμμα της, την σταδιακή απόσυρση από την χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών, την είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, τα ΣΔΙΤ σε έργα και υπηρεσίες των νοσοκομείων, την εφαρμογή των DRG΄s και την χρηματοδότηση των νοσοκομείων με βάση την οικονομική αποδοτικότητά τους μέσω του Κέντρου Κοστολόγησης και Τεκμηρίωσης Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Α.Ε.
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει για:
 • Τη διασφάλιση της σταθερής δημόσιας και δωρεάν, ολοκληρωμένης λειτουργίας του Πολυδύναμου με το συγκεκριμένο χαρακτήρα και με αύξηση της χρηματοδότησης του Γ.Ν. Χατζηκώστα, μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού και πρόσληψη του επιπλέον αναγκαίου, μόνιμου προσωπικού,
 • Να μην υπάρξει καμιά επιπλέον επιβάρυνση των κλινικών του Γ.Ν. Χατζηκώστα από την λειτουργία του Πολυδύναμου
• Να διασφαλιστεί η θεραπεία των χρηστών που ολοκληρώνουν την σωματική απεξάρτηση σε στεγνά προγράμματα.
• Να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή για ολοκληρωμένη δημόσια και δωρεάν παρέμβαση ενάντια στο πρόβλημα των εξαρτήσεων.