Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Συνάντηση του Δ.Σ. του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τον Γραφάκο

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Γραφάκο. Συμμετείχε  ως αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος.
 Η συνάντηση έγινε  στην Αθήνα για τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης...
αστικών αποβλήτων, το Περιβαλλοντικό Τέλος, τον Κανονισμό της Τιμολογιακής Πολιτικής, τις Προσκλήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων για εξοπλισμό (απορριμματοφόρα κτλ) που πρόκειται να έρθουν στους Δήμους της χώρας για να καλύψουν τις ανάγκες τους και γενικά για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα.