Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

ΑΡΤΑ: Σεμινάριο Τυροκομίας - Γαλακτοκομίας στην Άρτα

Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο αναμένεται να υλοποιηθεί στην Άρτα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την τοπική κοινωνία, παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι Τεχνίτης Γαλακτοκομίας Τυροκομίας Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 Ώρες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης από τον φορέα AcTA Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και όλοι οι καταρτιζόμενοι θα πάρουν και βεβαίωση παρακολούθησης από
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2. Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα κατακτήσουν βασικές γνώσεις σε μια δυναμική ειδικότητα για μόνιμη εργασία. Η ειδικότητα Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ

Περισσότερα για την πιστοποίηση: κλικ εδώ

Πληροφορίες:
Τ. 2681400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)
www.futurevoice.edu.gr