Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ- Φώτισε τον κόσμο σου πορτοκαλί: Η Έμφυλη Ισότητα αντιτίθεται στον βιασμό

Εκ μέρους του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ιωαννίνων «ΔΙΩΝΗ», που ανήκει στην Ελληνική Σοροπτιμιστική Ένωση του Διεθνούς Σοροπτιμισμού – της μεγαλύτερης και ισχυρότερης παγκόσμιας οργάνωσης επαγγελματιών γυναικών.
 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999, η 25η Νοεμβρίου ανακηρύσσεται ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση ακόμη και σήμερα που συνιστά παράλληλα σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας κυρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, 11.5.2011 και είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο....
στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την προστασία των γυναικών από πράξεις βίας, καθώς και για την πρόληψη, δίωξη και εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο.
Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση, ο όρος «βία κατά των γυναικών» νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενης στο φύλο οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης αποστέρησης της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο.
Το φαινόμενο της έμφυλης βίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που απειλεί διαρκώς και σε ανησυχητικά αυξανόμενο βαθμό όλες τις γυναίκες, διακυβεύοντας έτσι την ψυχική και τη σωματική ακεραιότητά τους, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους.
 Αναγνωρίζεται ωστόσο με ιδιαίτερη ανησυχία, πως ακόμη και σήμερα οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο συχνά εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο βίας που βασίζεται στο φύλο καθώς και σοβαρές μορφές βίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, ο εξαναγκασμός σε σύναψη γάμου και εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της ούτως-αποκαλουμένης «τιμής» και σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, τα οποία συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να αποτελεί ένα φαινόμενο που δυστυχώς δεν έχει εκλείψει στις μέρες μας, καθώς πληθώρα περιστατικών έχουν έρθει στην επιφάνεια και δημοσιοποιηθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και πολύ περισσότερα περιστατικά έχουν αποσιωπηθεί. Επομένως στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κατοχυρωμένων θεμελιωδών ελευθεριών και ειδικότερα ενόψει της προώθησης της αρχής της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας των δύο φύλων, ως και τη διασφάλιση της πρακτικής υλοποίησης αυτής της αρχής, αναγνωρίζεται πως οποιαδήποτε μορφή βίας συμπεριλαμβανομένου και της ενδοοικογενειακής βίας απαγορεύεται ρητά, πρέπει να καταγγέλλεται και να καταδικάζεται. Οι Σοροπτιμίστριες στην Ευρώπη δίνουμε ενεργά το παρόν σε 40 χώρες, με 34.000 μέλη και συμβουλευτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών ( Economic and Social Council –ECOSOC), συμμετοχικό ρόλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών και συνεισφέρει και στο έργο της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for Security and Co-operation in Europe-OSCE).
Στην Ελλάδα, αριθμούμε 28 Ομίλους που υλοποιούν διάφορα προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχος των προγραμμάτων είναι να δημιουργούνται ευκαιρίες για να βελτιωθεί και να μετασχηματιστεί η ζωή των γυναικών και κοριτσιών, συνηγορώντας για ισότητα και ισονομία, δημιουργώντας συνθήκες ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και αναπτύσσοντας τις ηγετικές ικανότητες και πρακτικές επιδεξιότητές τους για το βιώσιμο μέλλον του κόσμου μας. Οι Σοροπτιμίστριες παντού δουλεύουμε όλες μαζί χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Στηρίζουμε τις Γυναίκες ( We stand up for Women )» και οργανώνουμε προγράμματα για την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας και του κοριτσιού σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Για το λόγο αυτό από το 2009 στηρίζουμε την πρωτοβουλία της UN-Woman, της Οργάνωσης γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, για την εκστρατεία των 16 ήμερών δράσεων ενεργών πολιτών που στόχο έχει την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών η οποία ξεκινά από τις 25 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεδομένα για τη βία κατά των Γυναικών: • 35% των γυναικών παγκοσμίως έχουν υποστεί βία σε οποιαδήποτε μορφή της.
 • Πάνω από 600 εκατομμύρια γυναικών ζουν σε χώρες όπου η ενδοοικογενειακή βία δεν απαγορεύεται.
• Πάνω από το 50% των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης συνέβησαν σε κορίτσια κάτω των 16 ετών • 250 εκατομμύρια γυναικών έχουν παντρευτεί πριν την ηλικία των 15 ετών • 200 εκατομμύρια γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η 25η Νοεμβρίου υπογραμμίζει την βία κατά των γυναικών σαν ένα παγκόσμιο πρόβλημα που συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους τους πολιτισμούς.
Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει εκατομμύρια γυναικών.
 Οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι σε όλη την Ευρώπη, από το 2009, φωτίζουν με πρωτοβουλία τους τα κεντρικά κτίρια και μνημεία των πόλεων με πορτοκαλί χρώμα, το οποίο συμβολίζει ένα μέλλον πιο φωτεινό και αισιόδοξο και απαλλαγμένο από την έμφυλη βία.
 Επίσης έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις με ανάλογη θεματολογία για όλο το 16ήμερο που διαρκεί η εκστρατεία.
Το φετινό θέμα της καμπάνιας είναι : Φώτισε τον κόσμο σου πορτοκαλί: Η Έμφυλη Ισότητα αντιτίθεται στον βιασμό (Orange the World: Gender Equality Stands against rape).