Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- Η παράταξη «Ανάπτυξη Τώρα» ζητά να συζητηθεί το μεταναστευτικό

Η δημοτική παράταξη «Ανάπτυξη Τώρα» με επιστολή της ζητά να έρθει για συζήτηση το θέμα των προσφύγων-μεταναστών για συζήτηση στο συμβούλιο και αναφέρει:"Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας σας ζητάμε να εισάγετε στο δημοτικό συμβούλιο ως θέμα συζήτησης: Συζήτηση και λήψη απόφασης γύρω από το Μεταναστευτικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να έρθει άμεσα ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τις όποιες εξελίξεις θα ....
δρομολογηθούν στην περιοχή μας χωρίς εμάς. Στην συνεδρίαση αυτή θα ήθελα να καλέσουμε να παρευρεθούν και όλοι οι φορείς του τόπου μας για να μας καταθέσουν τις απόψεις τους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Γεώργιος Νίτσας - Αναστάσιος Αμάραντος Γεώργιος Ντόντης - Ιωσήφ Στύλος -Νικόλαος Λουφέκης.