Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ-Εργασίες αρχαιολογικών ερευνών και παρεμβάσεων καθαρισμού και ανάδειξη στο Κάστρο του Αγίου Ανδρέα

Tο "πράσινο φως" για την έγκριση εργασιών του υποέργου αρχαιολογικές έρευνες της πράξης “Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα” με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας , έδωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν το τμήμα της Αρχαιολογίας και συγκεκριμένα την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου και διενέργεια δοκιμαστικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας όπου ...
απαιτηθεί. Συγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί της επιφάνειας του τείχους από την παρασιτική χλωρίδα , αρμολόγημα της τοιχοποιίας με συμβατό κονίαμα στη σημεία όπου παρουσιάζεται απώλεια ή αποσάθρωση του δομικού κονιάματος, μικρής κλίμακας ανακτήσεις σε τμήματα της τοιχοποιίας, μικροστερεώσεις στη μεταβυζαντινή οχύρωση, συντήρηση των κινητών ευρημάτων που τυχόν θα προκύψουν από τις ανασκαφικές εργασίες, μικροστερεώσεις στη μεταβυζαντινή οχύρωση, συντήρηση των κινητών ευρημάτων που τυχόν θα προκύψουν καθώς και καταχώσεις αρχαιοτήτων όπου απαιτηθεί.Επίσης θα γίνει έρευνα, τεκμηρίωση και πληροφόρηση των αρχαιοτήτων που τυχόν εντοπιστούν . Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (αρχαιολόγο, αρχιτέκτονα και εργατοτεχνίτες) που θα απασχοληθούν για διάρκεια 12 μηνών στο έργο. H εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την 02.12.2019 και λήξη την 02.02.2021.