Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

ΟΚΠΑΠΑ "Συνάντηση του Προέδρου με τις εργαζόμενες του Προγραμματος Βοήθεια στο Σπίτι"

Με τους εργαζόμενους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» κ. Δημήτριος Πάνου και η Διευθύντρια Κοινωνικής ....
Προστασίας – Αλληλεγγύης κα Σοφία Τζιοβάρα. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έγινε ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενες στους ωφελούμενους καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Από την μεριά του ο Πρόεδρος του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σημείωσε ότι θα επιλυθούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν και αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται, μέσω του προγράμματος, στους ωφελούμενους συνδημότες μας. Τέλος τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους σε δράσεις που είναι και πέραν των τυπικών τους καθηκόντων.