Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Επιμελητήριο Ιωαννίνων-Ανακοίνωση της παράταξης τοπυ Γρ.Γκίκα για τον προϋπολογισμό


Ο επικεφαλής Γρηγόρης Γκίκας και τα μέλη της παράταξης «Ισχυρό Επιμελητήριο» αρνήθηκαν να εγκρίνουν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων τα οποία αφορούσαν στην έγκριση του προϋπολογισμού. Η παράταξη είχε καταγγείλει ότι στη συνεδρίαση η μειοψηφία μετατράπηκε σε πλειοψηφία ώστε να δώσει τα περιθώρια στην σημερινή ηγεσία να...
προχωρήσει στην κατασπατάληση πόρων για δημόσιες σχέσεις και φιέστες. Στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που κατατέθηκαν προς έγκριση δεν διαφαίνεται ποιοι έδωσαν θετική ψήφο και ποιοι καταψήφισαν. Επίσης παραβιάζει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Επιμελητηρίου που ρητά αναφέρει ότι «στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα των παρόντων, των δικαιολογημένα και αδικαιολόγητα απόντων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης ως και οι διεξαχθείσες συζητήσεις μετά των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Στα πρακτικά επίσης καταχωρίζονται οι τυχόν γνώμες της μειοψηφίας και σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα των μειοψηφισάντων». Στο πρακτικό που διανεμήθηκε στα μέλη προς έγκριση, δεν αναφέρονται πουθενά τα ονόματα των μειοψηφισάντων δεδομένου ότι η ψηφοφορία ήταν μυστική. Αναφέρεται ότι για την έγκριση του προϋπολογισμού υπήρχαν 11 θετικές ψήφοι που έγιναν αμέσως 12 και με του προέδρου να μετρά διπλή έγιναν 13! Οι πρακτικές αυτές υποτιμούν το σύνολο της διοίκησης του Επιμελητηρίου και προσβάλουν τον θεσμό. Επιβεβαιώνουν πλήρως την αρχική καταγγελία της παράταξης «Ισχυρό Επιμελητήριο» ότι η έγκριση του προϋπολογισμού είναι προϊόν μειοψηφίας για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες.