Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΒΑ- Για τους ωφελούμενους του προγράμματος

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής ....
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων το πρόγραμμα και τα σημεία διανομής Τροφίμων (είδη παντοπωλείου):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 11-13/11/2019
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
 ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
 ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 12-14/11/2019
 ΜΕΤΣΟΒΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
 ΚΑΛΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 13-15/11/2019
ΚΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 14-16/11/2019
ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 15-19/11/2019
ΚΕΠΑΒΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ΠΕΔΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 18-20/11/2019
Ι.Ν. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
19-21/11/2019 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.ΒΑ. όταν προσέρχονται στα σημεία διανομής (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) για παραλαβή προϊόντων να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους.
 Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τα ωράρια λειτουργίας των σημείων διανομής θα είναι 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.