Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Εγκρίθηκε η δαπάνη καταβολής για το επίδομα παιδιού

Εγκρίθηκε η δαπάνη καταβολής για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ για την Ε΄δόση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης ....
για το 2019 θα γίνει μεταξύ 25 και 26 Νοεμβρίου.