Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Η Ένωσή Στρατιωτικών Ηπείρου επανέρχεται στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης

Η Ένωσή Στρατιωτικών Ηπείρου επανέρχεται στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης των οικογενειών των Στρατιωτικών διότι λαμβάνουμε αναφορές από συμβεβλημένους ιατρούς με το ταμείο μας οι οποίοι μας γνωρίζουν ότι ζητείτε από την Υπηρεσία σωρεία εγγράφων που υπερβαίνει πολλές φορές ....
και την συνήθη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα ικανός αριθμός από αυτούς να αποχωρεί από το ταμείο μας με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές οι οικογένειές μας να μένουν χωρίς ιατρούς συμβεβλημένους με το ταμείο μας . Η Ένωση ζητά την επέμβαση της Ομοσπονδίας στο ΥΠΕΘΑ ώστε να απλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία και να γίνουν αντίστοιχες ενέργειες ώστε να αυξηθούν οι συμβεβλημένοι ιατροί αλλά και φαρμακοποιοί ώστε οι οικογένειες των συναδέλφων να έχουν ικανοποιητική περίθαλψη .