Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Εκδήλωση για την καταγραφή πλημμυρών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στο πολιτιστικό κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ του Δήμου Ηγουμενίτσας, η εκδήλωση της δημόσιας παρουσίασης της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας». Η Πράξη υλοποιείται από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ....
σε συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Βάρρα Γρηγόριο. Έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε περιήγηση σε κάποια από τα σημεία εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της Πράξης στη περιοχή της Ηγουμενίτσας, όπου το κοινό ενημερώθηκε για τους σταθμούς και είδε από κοντά αυτά τα όργανα μέτρησης. Αυτοί οι σταθμοί παρακολούθησης έχουν εγκατασταθεί σε φρεάτια πλησίον των ρεμάτων Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου, Τσιμπουρίκι, Λάκκας και Ξηροπόταμου για την καταγραφή της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή καθώς και σε αγωγούς ομβρίων της περιοχής για τη μέτρησης της στάθμης και της παροχής.
 Στην εκδήλωση δημόσιας παρουσίασης της Πράξης που ακολούθησε, προβλήθηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Πράξης ενώ παρουσιάστηκε από το Δρ. Μυριούνη Χρήστο η διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης των εγκατεστημένων τηλεμετρικών σταθμών και υπερτονίστηκε η μεγάλη ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος ελέγχου και προειδοποίησης των πλημμυρών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων, τόσο από το Δήμο Ηγουμενίτσας και της Πυροσβεστικής όσο και από Φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου και της Πολιτικής Προστασίας. Την εκδήλωση προλόγισαν και τίμησαν με τη παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας κος Γκίκας Μιχαήλ και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, κος Γκιώκας Λεωνίδας.
 Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Βάρρας Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης, ο οποίος πραγματοποίησε μια σύντομή περιγραφή της Πράξης, ο Δρ. Ψιλοβίκος Άρης Καθηγητής του Παν/μίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: Πλημμύρες και Κλιματική Αλλαγή: Παραδείγματα, ο Δρ. Μαλλίνης Γεώργιος Αν. Καθηγητής του ΔΠΘ, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: O ρόλος της Τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ στη χαρτογράφηση και αποτίμηση των ρυθμιστικών Οικοσυστημικών Υπηρεσιών των δασών και ο Δρ. Παυλίδης Θεοφάνης Καθηγητής ΑΠΘ, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: Διαχείριση πλημμυρών σε χειμάρρους.