Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Αντιπαράθεση για τα λιμενικά τέλη

Στις 13 Νοεμβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή που αφορά στην ακύρωση απόφασης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας για τον τρόπο καθορισμού των λιμενικών τελών στα πορθμεία.Ο ΟΛΗΓ είχε αποφασίσει την επιβολή λιμενικού τέλους ανά ...
επιβάτη και ανά όχημα και όχι με βάση ποσοστό επί του ναύλου.Στην απόφαση αντέδρασε μερίδα των πλοιοκτητών καθώς και η Επιτροπή νησιωτικότητας των Ιονίων νήσων.Το υπουργείο έχει συστήσει ειδική επιτροπή με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.