Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ- Ερώτηση για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Με Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σαράντα έξι (46) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής του Νομού Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, ζητούν να απαντηθεί, πού οφείλεται η στασιμότητα στην διαδικασία προκήρυξης του....
εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές τονίζουν ότι: «Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα θεσμό ο οποίος έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Με το νόμο 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) η τότε κυβέρνηση άλλαξε ριζικά τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υποβαθμίζοντας τον – κατά κοινή ομολογία – πλέον απαιτητικό και αξιοκρατικό διαγωνισμό για την επιλογή στελεχών για το Ελληνικό Δημόσιο.
 Με το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», η κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) αποκατέστησε το κύρος του διαγωνισμού.
Αναβάθμισε το περιεχόμενο των σπουδών της συγκεκριμένης Σχολής, ενώ ίδρυσε νέα τμήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.
Η διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΚΖ’ εκπαιδευτική σειρά είχε προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Λόγω των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και των εθνικών εκλογών στη συνέχεια, δεν κατέστη εφικτή η υλοποίησή του από την κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ).
Ωστόσο, είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης πέτυχε την εφαρμογή του κανόνα 1/1 στον λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, ρωτούν τον Υπουργό Εσωτερικών, να εξηγήσει που οφείλεται η στασιμότητα στην διαδικασία προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ζητώντας, να διεξαχθεί άμεσα ο σχετικός διαγωνισμός, ώστε να μην χαθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.».
Τέλος επισημαίνουν ότι, «χιλιάδες συμπολίτες μας αναμένουν με αγωνία την εκκίνηση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η προσέλκυση νέων και επαρκώς καταρτισμένων στελεχών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.».