Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: Γηριατρική Ευπάθεια

Η Ε.Ψ.Ε.Π. σε συνεργασία με την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστήμιου Πατρών, το Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια Ηπείρου, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Γηριατρική Ευπάθεια: Μία νέα πρόκληση για τη δημόσια υγεία», τη Δευτέρα 2/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Grand Serai, στα Ιωάννινα. Η Ημερίδα αποτελεί την τελική εκδήλωση ολοκλήρωσης....
της υλοποίησης της Κοινής Δράσης 2/2015 «Πρόληψη της Αδυναμίας» (ADVANTAGE Joint Action, www.advantageja.eu), ένα τριετούς διάρκειας ευρωπαϊκό έργο, που εκ μέρους της χώρας μας συμμετείχαν, ως εθνικοί εταίροι υλοποίησης, η Ε.Ψ.Ε.Π. και η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστήμιου Πατρών και που αναφέρεται στην πρόληψη και διαχείριση της Γηριατρικής Ευπάθειας, συσχετιζόμενο άμεσα με τη βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. για τα θέματα της διαχείρισης της Τρίτης Ηλικίας.