Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΑΡΤΑ: Black Friday στο πιστοποιητικό πληροφορικής ACTA από Future VoiceΗ προσφορά ισχύει για 6 ενότητες για το πιστοποιητικό ACTA - Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει Μαθήματα - Εξέταστρα - Επαν/σεις - Έκδοση πιστοποιητικού. 

Η προσφορά ισχύει μέχρι Σάββατο 13:30. 

Είναι μοναδική μην την χάσεις !
FUTURE VOICE
T. 2681 400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)
 Ώρες 10:00-14:00 και 17:00-21:00 καθημερινά