Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Το ξενοδοχείο “Zagori Suites Luxury Residences” στη Βίτσα Ζαγορίου,ζητά υπάλληλο

Το ξενοδοχείο “Zagori Suites Luxury Residences” στη Βίτσα Ζαγορίου αναζητά κυρία γενικών καθηκόντων για μόνιμη απασχόληση όλο το χρόνο. Γνώσεις σχετικά με ...
ετοιμασία μπουφέ πρωινού θα εκτιμηθούν. Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής αναλόγως προσόντων.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@zagorisuites.gr