Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: τόπος πολιτισμού δίπλα στις όχθες του Αράχθου

Στο μουσείο υπάρχουν πολλά ιστορικά ευρήματα κυρίως από την αρχαία πόλη της Αμβρακίας…
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το ιστορικό και διάσημο γεφύρι της πόλης της Ηπείρου. Στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο και άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Φθινόπωρο του 2009. Τα ευρήματα της συλλογής του Μουσείου καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο, από την παλαιολιθική εποχή έως τους ρωμαϊκούς χρόνους...
Η πλειονότητα ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, μια περίοδο που συμπίπτει με την ύψιστη οικονομική και πολιτική ακμή της Αμβρακίας, καθώς τότε υπήρξε έδρα του Κράτους των Ηπειρωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει αγγεία, νομίσματα, επιτύμβιες στήλες, ειδώλια, κοσμήματα κ.ά., ενώ είναι διαρθρωμένη σε τρεις μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη εκτίθενται αντικείμενα που αφορούν στο δημόσιο βίο των κατοίκων της Αμβρακίας, η δεύτερη περιλαμβάνει εκθέματα από τα αρχαία νεκροταφεία της και η τρίτη αφορά στον ιδιωτικό βίο. Στο χώρο του Μουσείου εφαρμόζεται για τους μαθητές ένας εκπαιδευτικός τρόπος ξενάγησης, καθώς προβάλλονται ειδικά βίντεο-ντοκιμαντέρ. Τέλος, στόχος της Υπηρεσίας είναι το Μουσείο να μετατραπεί σε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, με καθοριστικό ρόλο στην πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της Άρτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.