Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Πούλησε το εργοστάσιο ζωοτροφών ΖΩ-ΔΩ η Δωδώνη

Στην πώληση του εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών της πρώην ΖΩ-ΔΩ ΑΕ προχώρησε μέσα στο 2018 η Δωδώνη, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας. Η συναλλαγή αφορούσε τόσο το ακίνητο όσο και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας και, σύμφωνα με ....
δημοσιεύμα της σελίδας  «Ύπαιθρις Χώρα», αγοραστής ήταν η εταιρεία Θ. Καντζάς ΑΕ, η οποία σκοπεύει να το αξιοποιήσει για την παραγωγή τροφών για κατοικίδια. Το τίμημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άγγιξε το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο νέος ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό, ώστε η μονάδα να «ανταποκρίνεται» στο νέο της παραγωγικό αντικείμενο. Η ΖΩ-ΔΩ (Ζωοτροφές Δωδώνη) ΑΕ ήταν θυγατρική εταιρεία, η οποία προέκυψε από την εξαγορά το 2009 της μονάδας της ΕΛΒΙΖ στην Πεδινή Ιωαννίνων έναντι 3,2 εκατ. ευρώ. Αμφότερες οι εταιρείες ελέγχονταν τότε από την ΑΤΕbank και η κίνηση προβλήθηκε από τη διοίκηση της Δωδώνη ως ακόμα ένα βήμα για την πλήρη καθετοποίηση της εταιρείας, αλλά και τη στήριξη των παραγωγών. Επιχειρηματικά, ωστόσο, το ντηλ δεν «βγήκε» στη Δωδώνη και η μονάδα –που λίγο πριν από το τέλος της «ζωής» της παρήγαγε κυρίως ιχθυοτροφές– περιήλθε σε αδράνεια με την εταιρεία και τους εργαζομένους να απορροφώνται από τη γαλακτοβιομηχανία και να «περνούν» στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Δωδώνη για το 2018, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 105,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2017. Τα μεικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ το 2017 και το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 19% και για τις δύο χρονιές. Η διοίκηση αναφέρει ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες του κλάδου, οι τιμές παραγωγού διατηρήθηκαν σταθερές το 2018 και πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες παραγωγούς.