Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ζητά να προσλάβει άτομα για μόνιμη απασχόληση

Κάθετη μονάδα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο νομό Ιωαννίνων ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:
1. Διευθυντή Συνεργείου/Τεχνικό Σύμβουλο
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο μηχανολογίας ή αντίστοιχης ειδικότητας
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ
- Οργανωτικός & επικοινωνιακός
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί θετικά.
Παρέχονται:
- Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
- Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
- Πλήρως εξοπλισμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Bonus επίτευξης στόχων

2. Μηχανικός/Τεχνίτης Οχημάτων
- Πτυχίο μηχανοτεχνίτη
- Πνεύμα συνεργασίας
- Θέληση για μάθηση και εξέλιξη
- Επιθυμητή γνώση αγγλικών και χειρισμός διαγνωστικού μηχανήματος
Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, θα μετρήσει θετικά.
Παρέχοναι:
- Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
- Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
- Πλήρως εξοπλισμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος να σταλούν βιογραφικά στην διεύθυνση info.carsgr@gmail.com με θέμα την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.