Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Κτηματολόγιο: Ναι σε εκπρόθεσμες δηλώσεις και δόσεις

Πάνω απο 60% είναι το ποσοστό υποβολής δηλώσεων, στις περιοχές, στις οποίες έληξαν και οι τελευταίες παρατάσεις στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης είναι 35 ευρώ. Στο μεταξύ συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο....
σε όλη την Ελλάδα. H διαδικασία κτηματογράφησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς από τα εκτιμώμενα 39,1 εκ. συνολικά δικαιώματα στην Ελλάδα έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 12,9 εκ. (33%), είναι σε εξέλιξη 22,7 εκ. (58%), εκκρεμούν 2,7 εκ (7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα, ενώ πρέπει να ενσωματωθούν ακόμα 0.8 εκ (2%) από ειδικές περιπτώσεις.