Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., δυνάμει της 153/2019 Απόφασης, κατόπιν της 20ης συνεδρίασης για τη συγκρότηση του σε σώμα που πραγματοποιήθηκε στις 04/10/2019, έχει ως εξής:

1. Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος 
3. Στέφανος Πάσχος, Μέλος 
4. Αθανάσιος Λιάγκος, Μέλος 
5. Δημήτριος Καρώνας, Μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
6. Παναγιώτης Τακλάκογλου, Μέλος εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε. 
7. Χαρίλαος Τάτσας, Μέλος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε το λιμάνι να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του, αναλαμβάνοντας κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Σημαντικός παράγοντας θα σταθεί η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς.