Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση της παράταξης της Τατιάνας Καλογιάννη για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Σήμερα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Από τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη γνώμη μας τα μείζονος σημασίας ήταν τα παρακάτω, για τα οποία και λάβαμε τις
ακολούθως παρατιθέμενες θέσεις:...

1. Επί των θεμάτων 8 & 9 της ημερήσιας διάταξης με θέματα τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε ιδιωτικές εταιρείες, η παράταξη μας ψήφισε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής αρχής, σημειώνοντας τα παρακάτω: Το 2007, ο Δήμος ενέταξε στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», την υλοποίηση του έργου: Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης - Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών.
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβανόταν συνοπτικά 2 κύριοι κόμβοι του δικτύου, 3 Κόμβοι διανομής, 21 κόμβοι πρόσβασης, 80 τελικοί χρήστες και δεκάδες χιλιόμετρα σωληνώσεων, στις οποίες θα γινόταν η εγκατάσταση των οπτικών ινών. Με το έργο καλυπτόταν οι ανάγκες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης όλων των καίριων υπηρεσιών, δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, κτλ τόσο στο κέντρο της πόλης όσο στην περιφέρεια του, όπως παραδειγματικά το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Δεδομένων των ανωτέρω, επιθυμούμε σε μία προσεχή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούμε για τα παρακάτω:
1. Αν το έργο παραλήφθηκε κανονικά και οριστικά και πότε.
2. Αν το έργο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και έχει γίνει η τεκμηρείωση του με βάση τα σχετικά τεχνικά πρωτόκολλα.
3. Αν το έργο λειτουργεί ήδη, ποιές εφαρμογές καλύπτει και σε ποιά σημεία.
4. Αν η Δημοτική Αρχή προτίθεται να αξιοποιήσει την τεράστιας σημασίας υποδομή αυτή και ποιές εφαργογές έχει επιλέξει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει. Παραδειγματικά προτείνουμε εφαρμογές τηλεμετρίας του κυκλοφοριακού φόρτου, εφαρμογές τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της παροχής του νερού από τις γεωτρήσεις της Κρύας και της Αγίας Μαρίνας μέχρι και το κάθε μεμονωμένο μετρητή ώστε να αποτυπώνεται το ισοζύγιο του νερού σε πραγματικό χρόνο, κτλ.
2. Επί των θεμάτων 10 & 11 της ημερήσιας διάταξης με θέματα την έγκριση προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, η παράταξη μας ψήφισε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής αρχής, σημειώνοντας τα παρακάτω:
  • Η παράταξή μας «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» πολιτεύεται με τεκμηρίωση και προτάσεις.
  • Η Δημοτική Αρχή δεν είναι έτοιμη -με πρόταση και σχέδιο- για την ολιστική διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.
  • Με τη θετική μας ψήφο, δίδουμε τον απαραίτητο χρόνο στη Δημοτική Αρχή για να προετοιμάσει και να εισάγει προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα σαφές, ειδικό, επαρκή και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος, «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». {αν και κατά την άποψή μας τον είχε, καθώς παρήλθαν 4 ολόκληροι μήνες από την εκλογή της}, αλλά και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Να γίνει η συνολική αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και η τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
ii. Να θεσπιστεί και η 7 η μέρα αποκομιδής απορριμμάτων, ώστε ο Δήμος Ιωαννιτών να είναι και να φαίνεται καθαρός 365 μέρες τον χρόνο επί 24ώρου βάσεως.
iii. Να τεθεί σε άμεση εφαρμογή το, ήδη, εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες για όλα τα ρεύματα (ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα, αστικά στερεά, κλπ), στο οποίο να περιλαμβάνεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των δρομολογίων των απορριμματοφόρων και συνολικά του εξοπλισμού
του Δήμου, με κεντρικό διακύβευμα την επίτευξη των στόχων για το 2020 (προκειμένου να αποφευχθούν και τα όποια πρόστιμα εκ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι πιθανόν να προκύψουν).
iv. Να δημιουργηθεί ένας κεντρικός ενιαίος μηχανισμός υλοποίησης και ελέγχου σε επίπεδο Δήμου και όχι μόνο των συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων, για την αρτιότερη και οικονομικότερη αντιμετώπιση των σχετικών έργων και δράσεων.
Για το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με αντικείμενο: Έγκριση πρόσληψης κτηνιατρικού προσωπικού (δύο κτηνιάτρων) δίμηνης διάρκειας, λάβαμε τις ακολούθως παρατιθέμενες θέσεις:
ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την πρόσληψη των 2 Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών. Επειδή, όμως, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ στον Δήμο Ιωαννιτών παραμένει ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, επιβάλλεται να:
a) Κινητροποιήσετε και Κινητοποιήσετε τους εθελοντές κτηνιάτρους και τα μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τα αδέσποτα και,
b) Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (καθότι έχει παραχωρήσει νέα περίπου 6 στρεμμάτων για την ανάγκη αυτή), να προχωρήσετε στην επέκταση της σημερινής δομής (η οποία ΔΕΝ επαρκεί) και να οργανώσετε και να λειτουργήσετε ορθολογικά και συστηματικά το νέο καταφύγιο για την περισυλλογή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την σίτιση και την υιοθεσία των
αδέσποτων ζώων.