Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. ζητά προσωπικό

Η Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα κορυφαία Brands στο χώρο του Αυτοκινήτου και πλέον και των Μοτοσυκλετών – Μοτοποδηλάτων – ATV/UTV, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωση του καταστήματός της στα Ιωάννινα:
1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1.1. Τεχνικούς Συμβούλους
1.2. Τεχνίτες Διάγνωσης
1.3. Τεχνίτες συντήρησης
1.4. Τεχνίτες συστημάτων
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2.1. Υπεύθυνο Λογιστηρίου
3. ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3.1. Συμβούλους Πωλήσεων

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:...
joinus@gartzonikas.gr

Αναλυτικά:

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1.1. Τεχνικός Σύμβουλος
 Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Ανάπτυξη πωλήσεων, εξυπηρέτηση και επικοινωνία με πελάτες, παραλαβή/παράδοση αυτοκινήτων, αποτύπωση τεχνικής κατάστασης και επεξήγηση εργασιών, έκδοση εντολών και προσφορών, επικοινωνία με τεχνικό προσωπικό και άλλα τμήματα για συντονισμό εργασιών.
 Απαραίτητα Προσόντα:
→ Ιδανικά, πτυχίο μηχανολογίας ή ανάλογης ειδικότητας ή προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε πωλήσεις.
→ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
→ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
→ Ενθουσιασμός για τον κλάδο του αυτοκινήτου
→ Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος και οργανωτικός
→ Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
→ Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
→ Κουλτούρα επίτευξης στόχων

Προσφέρονται:
→ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

1.2. Τεχνίτης Διάγνωσης 

Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Διάγνωση βλαβών κάθε είδους χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό διάγνωσης.
Απαραίτητα προσόντα:
→ Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.
→ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διάγνωση βλαβών
→ Άριστη γνώση νέων τεχνολογιών και χρήσης διαγνωστικού εξοπλισμού
→ Πολύ καλή γνώση αγγλικών
→ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Προσφέρονται:
→ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

1.3. Τεχνίτης Συντήρησης

 Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Συντήρηση αυτοκινήτων, καθαριότητα χώρων.
 Απαραίτητα προσόντα:
→ Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.
→ Ικανότητα συνεργασίας
→ Πολύ καλή γνώση αγγλικών
→ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
→ Θέληση για μάθηση και εξέλιξη

Προσφέρονται:
→ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

1.4. Τεχνίτης Συστημάτων

 Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μηχανικών μερών και συγκροτημάτων, επισκευή οχημάτων και συγκροτημάτων αυτών. συντήρηση οχημάτων, καθαριότητες χώρων.

Απαραίτητα προσόντα:
→ Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.
→ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
→ Ικανότητα συνεργασίας
→ Πολύ καλή γνώση αγγλικών
→ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 Προσφέρονται:
→ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


2.1. Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Λειτουργία του λογιστηρίου σε επιχειρησιακό επίπεδο σε συνεργασία με την ομάδα, τόσο όσον αφορά την εκτέλεση όσο και όσον αφορά την εποπτεία των λειτουργιών. Επικοινωνία με την οικονομική διεύθυνση για την υποστήριξη αυτής σε επίπεδο εργασιών διοικητικής λογιστικής και λοιπών καθηκόντων.
 Απαραίτητα Προσόντα:
→ Απόφοιτος Α.Ε.Ι. / ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης – εξειδίκευσης
→ Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας
→ Εμπειρία σε διπλογραφικό σύστημα
→ Εμπειρία στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
→ Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
→ Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, ERP συστήματος & προγράμματος μισθοδοσίας
→ Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, έμφαση στη λεπτομέρεια Προσφέρονται: → Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

3. ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

3.1. Σύμβουλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες ενδεικτικά:
Ανάπτυξη πωλήσεων και επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων πωλήσεων, προώθηση εικόνας μάρκας, προώθηση εικόνας και αξιών της εταιρείας, εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία και συνεργασία με άλλα τμήματα εντός της εταιρείας.
Απαραίτητα Προσόντα:
→ Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή γενικότερα σε πωλήσεις.
→ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
→ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
→ Ενθουσιασμός για τον κλάδο του αυτοκινήτου
→ Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος και οργανωτικός
→ Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
→ Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
→ Κουλτούρα επίτευξης στόχων
 Προσφέρονται:
→ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
→ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
→ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
→ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: joinus@gartzonikas.gr