Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Απελευθέρωση ευρωπαϊκού χελιού στα υδάτινα οικοσυστήματα των ποταμών Λούρου και Αράχθου

Στον εμπλουτισμό των υδάτινων οικοσυστημάτων των ποταμών Λούρου και Αράχθου με ποσότητες ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για γυαλόχελα από τις μονάδες εκτροφής χελιού με σκοπό την ανασύσταση του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού.Τα οικοσυστήματα Λούρου και Αράχθου κρίνεται ότι είναι ...
ευνοϊκά για την επιβίωση του χελιού και τηρούν τις προϋποθέσεις για την ανασύσταση του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού καθώς διαθέτουν ποικιλία υδάτινων συστημάτων (παραποτάμους, βάλτους, κανάλια κλπ) για την εξασφάλιση της παραμονής και ανάπτυξης των χελιών μέχρι την αρχή της αναπαραγωγικής τους ωρίμανσης και ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα για την διασφάλιση της δυνατότητας διαφυγής μεγάλου ποσοστού προς αναπαραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα σημεία που θα επιλεχθούν για απελευθέρωση θα πρέπει να είναι σχετικά μακριά από τις εκβολές και σε περιοχές με χαμηλή όχληση. Ο ακριβής τόπος και ο χρόνος απελευθέρωσης θα καθοριστεί έπειτα από τη συνεργασία της εταιρείας με την Επιτροπή Απελευθέρωσης και από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.