Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Ξεσηκωμός των Ηπειρωτών για το Ζάππειο!

Η Πανηπειρωτική συγκαλεί Γενικό Συμβούλιο με την συμμετοχή Αρχηγών κομμάτων, Υπουργών, πρώην Υπουργών, Βουλευτών πρώην Βουλευτών, Περιφερειάρχη κ.α.

Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα και συζήτησε την κατάσταση στα μεγάλα Ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ιδιαίτερα στο Ζάππειο. Παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κόνιτσας. Αποφασίστηκε ομόφωνα να συγκληθεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας. Κατόπιν τούτων, και Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε του καταστατικού της...
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προσκαλούνται οι πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους, των οργανώσεων της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όπως παραβρεθούν και συμμετάσχουν στην έκτακτη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23-10- 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και ενόψει της αναβολής της Δίκης, εκτός από όσους προβλέπει το καταστατικό καλούνται οι Ηπειρώτες: Αρχηγοί κομμάτων, Υπουργοί, πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, πρώην Βουλευτές, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και πρώην Πρόεδροι ΠΣΕ. Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά όλα τα Κόμματα και τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο. Θέματα:
 1. Κληροδοτήματα – Ζάππειο Μέγαρο 
2. Ενημέρωση