Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Το τέλος της θερινής σεζόν έφερε απολύσεις στην Ήπειρο

Το τέλος της θερινής σεζόν έφερε απολύσεις στην μισθωτή απασχόληση ιδιωτικού τομέα για τον μήνα Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα οι απολύσεις ανήλθαν σε 8.405 και οι προσλήψεις σε 7.147 με το πρόσημο να είναι αρνητικό κατά 988 θέσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δύο Περιφερειακές Ενότητες που σχετίζονται άμεσα με τον....
θερινό τουρισμό (η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα) παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο κατά 626 και 1381 θέσεις αντίστοιχα, ενώ η Άρτα είχε θετικό πρόσημα 468 θέσεων και τα Ιωάννινα 551.Σε επίπεδο εννεαμήνου ωστόσο, το ισοζύγιο μεταξύ προσλήψεων-απολύσεων είναι θετικό σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Άρτα κατά 299, στην Θεσπρωτία κατά 1.509,στα Ιωάννινα κατά 816 και στην Πρέβεζα κατά 2.129. Πανελλαδικά οι αναγγελίες πρόσληψης του Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 308.121, ενώ οι αποχωρήσεις σε 305.470. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.173.467 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.885.930.