Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας

Σε μια μαραθώνια συνεδρίαση εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Οι έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση και κυρίως από τον Επικεφαλής της παράταξης «Ανάπτυξη τώρα» ως προς τον αριθμό των μελών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στη συζήτηση που θέματος για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας είχαν σαν...
αποτέλεσμα την αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος σε επόμενη συνεδρίαση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε ότι αφορά την εκλογή εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας στο Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1ης Περιφερειακής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου από την πλειοψηφία ορίστηκαν οι κύριοι Kωνσταντίνος Ακρίβης και Ιωάννης Δαρδαμάνης και από την αντιπολίτευση μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε ο κ. Παύλος Σαραμπασίνας. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί ψήφισμα υπέρ του αιτήματος για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας μέσω του προγράμματος 8/2018, καθώς όπως τονίστηκε οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ακόμη αποφασίστηκε η έκδοση ψηφίσματος για ελεύθερη πρόσβαση των εργαζομένων από τα διόδια του Ακτίου μετά και τις τροποποιήσεις που έγιναν από τις δημοτικές παρατάξεις στην πρόταση που κατέθεσε η παράταξη «Ανυπότακτη Κίνηση στα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας».