Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Εργασίες για την καταγραφή , ψηφιοποίηση και άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο της Νικόπολης

Eργασίες καταγραφής-φωτογράφησης-αποτύπωσης-τοπογράφησης αρχαιοτήτων , μνημείων έργων τέχνης-συγκέντρωσης και ασφάλισης ιερών εικόνων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στον εξοπλισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης και άλλες σχετικές επείγουσες εργασίες της Υπηρεσίας.Συγκεκριμένα θα ...
πραγματοποιηθούν, καταγραφή κινητών ευρημάτων της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης αλλά και μνημείων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας καθώς και σάρωσης και ψηφιοποίησης αποτυπώσεων μνημείων της Νικόπολης αλλά και γενικότερα μνημείων που βρίσκονται στα όρια της Π.Ε Πρέβεζας.