Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΚΟΝΙΤΣΑ- Εκδήλωση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Establishment Of Business Clubs For The Enhancement Of Entrepreneurship In The C/B Area” (ακρωνύμιο “Business Clubs”) που χρηματοδοτείται ...
από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA CBC Greece- Albania 2014-2020” διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης πιθανών ενδιαφερομένων και δυνητικών επιχειρηματιών για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του έργου και τη διαδικασία επιλογής των επιχειρηματιών που θα συμμετέχουν στην πιλοτική δράση. Η Ανοικτή Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ στον χώρο εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας.